ระบบเช็คชื่อ เช็คพฤติกรรม ทำคะแนน และแบบทดสอบออนไลน์

ToSchool 

เข้าใจครู เข้าใจคุณ

ทำไมคุณจึงควรใช้ ToSchool?

เร็ว

ขั้นตอนน้อย มีการแบ่งส่วนการทำงานระหว่างเครื่องผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์อย่างสมดุล ระบบจึงทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และจัดเรียง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ด้วย)

ใช้งานง่าย

ด้วยการออกแบบจอภาพที่เน้นความสะอาด เรียบง่าย สบายตา เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เน้นการเลือกและการแตะปุ่มมากกว่าการพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข เช่น การเช็คชื่อ แค่แตะปุ่มเพียงไม่กี่ครั้งก็เป็นอันเรียบร้อย

ใช้ได้ทุกอุปกรณ์

ระบบของเราแสดงผลและทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในขนาดหน้าจอที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส

ตอบสนองโรงเรียนยุคใหม่

ปรับเปลี่ยนวิธีการเช็คชื่อ การทำ ปพ.5 แบบเดิมๆ มาทำบนสมาร์ทโฟนแบบออนไลน์ จึงทำได้ทุกที่ทุกเวลา ได้ข้อมูลแบบเรียวทามนำไปใช้ได้ทันทีทั้งการประมวลผล ตรวจสอบ ติดตาม นิเทศการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียน และประสานงานกับผู้ปกครอง

เช็คชื่อออนไลน์

การเช็คชื่อมีขั้นตอนน้อย ด้วยสมาร์ทโฟนของครูหรือเจ้าหน้าที่ และบันทึกข้อมูลเฉพาะคนที่ขาดหรือลา จึงเช็คได้อย่างรวดเร็ว แบบไม่ต้องรอคิว ตั้งแต่การเช็คการทำกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าชั้นเรียนแต่ละคาบ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เก็บประวัติการเช็คไว้บนฐานข้อมูล ทำให้สามารถนำข้อมูลการขาด ลา หรือหนีเรียนของนักเรียน มาใช้ได้ทันทีทันใด ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องสูง เพราะเกิดจากครูแต่ละคน และมีระบบยืนยันการเช็คชื่อแต่ละคาบจากนักเรียน

student-attendance-checking
parent-notification
แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ  ผู้ปกครอง เหมือน Line เด้ง!

เมื่อครูกดบันทึกการเช็คชื่อ หากนักเรียนขาด ลา โทรศัพท์ของผู้ปกครองมีข้อความแจ้งเตือนเด้งทันที เหมือนแอพพลิเคชั่น Line เด้ง ช่วยให้ผู้ปกครองติดตามบุตรหลานได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแต่ละครั้งเหมือน SMS โรงเรียนและผู้ปกครองจึงประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้มาก อีกทั้งยังสามารถดูรายงานผลข้อมูลการขาดเรียน ผลการเรียน และพฤติกรรมนักเรียนได้อีกด้วย


ทำข้อสอบและการบ้านออนไลน์ ทราบผลคะแนนในทันที

ครูสร้างข้อสอบและการบ้านออนไลน์ สามารถใส่รูปภาพ วิดีโอ จัดการข้อความ ทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ใส่สมการคณิตศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมายได้ นักเรียนเข้าไปทำ เสร็จ รู้คะแนนทันที ครูเพียงกดปุ่มไม่กี่คลิกก็สามารถบันทึกคะแนนนักเรียนทั้งหมดลงระบบทำคะแนนได้ในทันที ช่วงเวลาตรวจข้อสอบ ตรวจการบ้าน กรอกคะแนนลง ปพ. 5 อันสุดแสนน่าเบื่อของครูจะหายไป ทำให้ครูมีเวลาเตรียมการสอนหรือทำอย่างอื่นได้มากขึ้น


รายละเอียดคู่มือแบบทดสอบ...คลิก
online-exam

ฟีเจอร์

ระบบการเช็ค
student-attendance-checking
เช็คชื่อนักเรียน

เช็คการเข้าเรียน การเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนได้เป็นรายบุคคล

student-discipline-checking
เช็คพฤติกรรมนักเรียน

บันทึกพฤติกรรม มีการเพิ่มหรือหักคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน นำข้อมูลไปวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอัตโนมัติ

teacher-checking
เช็คการเข้าสอนของครู

นักเรียนช่วยตรวจสอบและยืนยันการเช็คชื่อของครูเป็นรายคาบ

ระบบจัดการข้อมูล
data-management
จัดการข้อมูลครู นักเรียน และวิชา

ดู เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน วิชาเรียน และอื่น ๆ

scoring
จัดทำคะแนน

บันทึกคะแนนในรูปแบบตารางคล้ายกับการบันทึกคะแนนลงสมุด

copy-to-SGS
โอนคะแนนไป SGS

โอนคะแนนจาก ToSchool ไปยัง SGS โดยตรงหรือนำออกเป็น excel เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างสะดวก

ระบบอื่น ๆ
statistic
รายงานผลเชิงสถิติ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง ทำให้ฝ่ายวิชาการนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

homework
แบบทดสอบและการบ้าน

ครูสร้างแบบทดสอบและการบ้านแบบออนไลน์ นักเรียนเข้าไปทำและทราบผลคะแนนในทันที ครูสามารถบันทึกคะแนนลงระบบทำคะแนนได้อย่างง่ายดาย

notification
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ

แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาด ลา มาสาย ส่งการบ้านช้า และมีการแจ้งคะแนนสอบ หนังสือราชการ การแจ้งเตือนเหมือนกับแอพพลิเคชั่น Line

ตัวอย่างรายงานทั่วไป

หมายเหตุ เป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

summary-of-student-performance

ราคาโปรโมชั่นเฉพาะปีการศึกษา 2567 เท่านั้น

เริ่มต้นที่ 6,000 บาท/โรงเรียน/ปี (กรณีจำนวนเด็กxราคาตามแพลนแล้วยอดไม่ถึง 6,000)


*** หมายเหตุ ***
ในปีการศึกษา 2568 จะมีการปรับโครงสร้างราคาใหม่ โดยขึ้นราคาทุกแพ็กเกจ 5 บาท/คน/ปี
โรงเรียนที่เริ่มใช้งานภายในปีการศึกษา 2567 จะยังคงราคาเดิมอย่างน้อย 3 ปี
Basic Plan

20

บาท/คน/ปี

 • ระบบเช็คชื่อ
 • ระบบยืนยันการเช็คชื่อ
 • ระบบเช็คพฤติกรรม
 • ระบบเลือกวิชาและกิจกรรม
 • ระบบจัดทำคะแนน ปพ.5
 • การโอนคะแนนไป SGS
 • การติดตามตรวจสอบข้อมูล
 • ผู้ปกครองตรวจสอบผู้เรียน
 • รายงานและสถิติ
Basic + App

30

บาท/คน/ปี

 • Basic plan ทั้งหมด
 • ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการขาดลาไปยังผู้ปกครองทันทีเมื่อครูเช็คชื่อ ด้วยแอพพลิเคชันเสริมบนมือถือ เหมือน Line เด้ง 
 • ดูรายงานประวัติการขาดลา ประวัติการเพิ่ม/หักคะแนนพฤติกรรม และผลการเรียนจากแอพได้โดยตรง
 • แจ้งเตือนได้ไม่จำกัดจำนวนคน และจำนวนครั้ง
Basic + Exam

30

บาท/คน/ปี

 • Basic plan ทั้งหมด
 • แบบทดสอบและการบ้านออนไลน์
 • ในรูปแบบมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพ วิดีโอ
 • มีระบบสุ่มลำดับข้อและตัวเลือก
 • ข้อสอบแบ่งเป็นพาร์ท เพิ่มคำอธิบาย รูปภาพหรือคำถามประจำตอนได้
 • รายงานผลการสอบให้ผู้เข้าสอบทันทีที่สอบเสร็จ
 • ดูประวัติการสอบเป็นรายบุคคล และดูประวัติการตอบเป็นรายข้อได้
 • โอนคะแนนสอบไปยังระบบทำ ปพ.5 ได้
Full Options

35

บาท/คน/ปี

 • Basic plan + app + exam
 • ใช้งานได้ทุกอย่างที่กล่าวมา

โรงเรียนที่ใช้ ToSchool

1. โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพ 2. โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ 3. โรงเรียนละแมวิทยา จ.ชุมพร 4. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย 5. โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 6. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม 7. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 จ.นครราชสีมา 8. โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จ.นครศรีธรรมราช 9. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 11. โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง จ.นครศรีธรรมราช 12. โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 13. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ 14. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ 15. โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 16. โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 17. โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ จ.บุรีรัมย์ 18. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 19. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา จ.บุรีรัมย์ 20. โรงเรียนธารทองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
21. โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 22. โรงเรียนบ้านช่อผกา จ.บุรีรัมย์ 23. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 24. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 25. โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 26. โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 27. โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์ 28. โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 29. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 30. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา จ.บุรีรัมย์ 31. โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์ 32. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 33. โรงเรียนสิงหวิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 34. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 35. โรงเรียนดีบุกพังงา จ.พังงา 36. โรงเรียนทับปุดวิทยา จ.พังงา 37. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต 38. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม 39. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 40. โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
41. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร 42. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด 43. โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 44. โรงเรียนโนนศรีชัยวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 45. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จ.ร้อยเอ็ด 46. โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด 47. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 48. โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 49. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จ.ร้อยเอ็ด 50. โรงเรียนบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 51. โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จ.ศรีสะเกษ 52. โรงเรียนช้างบุญวิทยา จ.สุรินทร์ 53. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ 54. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม จ.สุรินทร์ 55. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 56. โรงเรียนวังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ 57. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 58. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม จ.หนองคาย 59. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 60. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จ.อุบลราชธานี

ติดต่อเรา

Email

Phone

© Copyright 2024 Toschool - All Rights Reserved

ขอขอบคุณ ภาพโดย stokpic จาก Pixabay

Built with Mobirise - More