toschool logo

แอปพลิเคชันแจ้งเตือน

*** สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น ***

สำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เฉพาะโรงเรียนที่เป็นสมาชิกรุ่น Basic+App หรือ Full Options เท่านั้น


ปรับปรุงใหม่, Last Updated on January 16,2022


วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน


ติดตั้งแอปแจ้งเตือนผู้ปกครอง สำหรับ IOS

หรือคลิก -> ติดตั้ง ToSchool App IOS


ติดตั้งแอปแจ้งเตือนผู้ปกครอง สำหรับ Android

หรือคลิก -> ติดตั้ง ToSchool App Android

ติดต่อโรงเรียน :

  • ที่อยู่
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • งานพัฒนาวิชาการ
  • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • หัวหน้าผู้ดูแลระบบ